Tietosuojaseloste

Pentueiden lisäyslomakkeen keräämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan pentueen lisäämiseen ja esilläpitoon pehkot.haukotus.net -sivustolle. Annettuja nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan yhteystietojen välittämiseksi lisätyn pentueen tietojen yhteydessä.

Pentueen voi lisätä ilman nimi- ja yhteystietoja, tälloin nimen kohdalle voi kirjoittaa merkkijonon SALAINEN tai halutessaan kennelnimen. Jos kuitenkin haluatte antaa nimi- ja yhteystietonne, niiden perusteella muodostuu Pitkäkarvaisten collieiden kasvattajia -niminen henkilörekisteri. Rekisterin rekisteripitäjä on Elina Riipi (elina@haukotus.net). Rekisteri muodostuu sähköisesti lisätyistä pentueista kasvattajan yhteystietoinen, joka lisätään tietokantaan.

Lisättyjen pentueiden kasvattajista syntyvää rekisteriä säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa.

Lisättyjen pentueiden kasvattajista syntyneessä rekisterissä säilytetyt yhteystiedot ovat julkisesti esillä internetissä osoitteessa http://pehkot.haukotus.net.

Lisättyjen pentueiden kasvattajilla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistuspyynnöt ja korjausvaatimukset esitetään henkilörekisterin yhteyshenkilölle Elina Riipi (elina@haukotus.net).

Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä:

Elina Riipi
elina@haukotus.net

2. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on kasvattanut pitkäkarvaisen collien pentueen Suomessa ja se on lisätty pehkot.haukotus.net -sivuston tietoihin.

3. Rekisterin nimi

Pitkäkarvaisten collieiden kasvattajia

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on pitkäkarvaisten collieiden kasvattajien näkyvyyden ja tavoitettavuuden lisääminen.
Tietoja voidaan käyttää yhteystietojen välittämiseen pehkot.haukotus.net -sivustolla.
Rekisterin tietoja ei käytetä mainontaan.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Henkilön kennelnimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Kotisivuosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

WWW-lomake osoitteessa http://pehkot.haukotus.net/ - Lisää pentue

7. Tietojen luovutus

Henkilötietorekisteri on julkinen ja avoin.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.